Disclaimer

Op het gebruik van deze website (bergfanaten.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te 

maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben 

aanvaard. 

Gebruik van informatie 

Internetbureau Beter Bekend streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze 

informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Internetbureau Beter Bekend niet in voor de 

volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan 

niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Internetbureau Beter Bekend aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van 

de website. 

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen 

Internetbureau Beter Bekend en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail 

Internetbureau Beter Bekend garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat 

tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig 

worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email 

met Internetbureau Beter Bekend te corresponderen, accepteert u dit risico. 

Hyperlinks

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Internetbureau Beter Bekend heeft geen invloed op 

websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Internetbureau Beter Bekend 

aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle publicaties en uitingen van Internetbureau Beter Bekend zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele 

eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op 

welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat 

Internetbureau Beter Bekend daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.